Dasar Kebolehcapaian Laman Web Sekolah Daerah Bandar Utica

Daerah Sekolah Bandar Utica komited untuk memastikan kebolehcapaian laman webnya untuk pelajar, ibu bapa, dan anggota masyarakat kurang upaya. Semua halaman di laman web Daerah Sekolah Bandar Utica akan mematuhi Garis Panduan Kebolehcapaian Kandungan Web Inisiatif W3C (WAI) Inisiatif Kebolehcapaian (WCAG) 2.0, pematuhan Tahap AA, atau setara yang dikemas kini garis panduan ini.

Penguasa diarahkan untuk mewujudkan prosedur di mana pelajar, ibu bapa, dan orang ramai boleh mengemukakan aduan mengenai pelanggaran Akta Orang Kurang Upaya Amerika (ADA), Seksyen 504 dan Tajuk II yang berkaitan dengan kebolehcapaian mana-mana kehadiran web rasmi Daerah yang dibangunkan oleh, diselenggara oleh, atau ditawarkan melalui vendor Daerah atau pihak ketiga dan sumber terbuka.

Kebolehcapaian Laman Web

Berkenaan dengan laman web Daerah Sekolah Bandar Utica dan sebarang kehadiran web rasmi Daerah Sekolah Bandar Utica yang dibangunkan oleh, diselenggara oleh, atau ditawarkan melalui vendor pihak ketiga dan sumber terbuka, Daerah Sekolah Bandar Utica komited untuk mematuhi peruntukan Akta Orang Kurang Upaya Amerika (ADA), Seksyen 504 dan Tajuk II supaya pelajar, ibu bapa dan orang kurang upaya dapat memperoleh maklumat yang sama secara bebas, terlibat dalam interaksi yang sama, dan menikmati faedah dan perkhidmatan yang sama dalam jangka masa yang sama dengan mereka yang tidak kurang upaya, dengan kemudahan penggunaan yang hampir setara; dan bahawa mereka tidak dikecualikan daripada penyertaan, dinafikan faedah, atau sebaliknya tertakluk kepada diskriminasi dalam mana-mana program, perkhidmatan, dan aktiviti Daerah Sekolah Bandar Utica yang disampaikan dalam talian.

Semua kandungan web sedia ada yang dihasilkan oleh Daerah Sekolah Bandar Utica, dan kandungan web baru, dikemas kini dan sedia ada yang disediakan oleh pemaju pihak ketiga, akan mematuhi Garis Panduan Kebolehcapaian Kandungan Web (WCAG) 2.0, pematuhan Tahap AA atau setara yang dikemas kini, pada 29 Jun 2022. Peraturan ini terpakai kepada semua halaman web baru, dikemas kini dan sedia ada, serta semua kandungan web yang dihasilkan atau dikemas kini oleh Daerah Sekolah Bandar Utica atau disediakan oleh pemaju pihak ketiga.

Kebimbangan Kebolehcapaian Laman Web, Aduan dan Rungutan

Pelajar, ibu bapa atau orang awam yang ingin mengemukakan aduan atau rungutan mengenai pelanggaran Akta Orang Kurang Upaya Amerika (ADA), Seksyen 504 atau Tajuk II yang berkaitan dengan kebolehcapaian mana-mana kehadiran web rasmi Daerah Sekolah Bandar Utica yang dibangunkan oleh, diselenggara oleh, atau ditawarkan melalui Daerah Sekolah Bandar Utica, vendor pihak ketiga dan / atau sumber terbuka boleh mengadu terus kepada pentadbir sekolah, atau webmaster sekolah atau Daerah. Aduan atau rungutan awal hendaklah dibuat menggunakan Borang Aduan/Permintaan Kebolehcapaian Laman Web, walau bagaimanapun, aduan lisan atau rungutan boleh dibuat. Apabila pentadbir sekolah atau juruweb Sekolah/Daerah menerima maklumat tersebut, mereka hendaklah segera memaklumkan kepada penyelaras pematuhan laman web.

Sama ada aduan atau rungutan rasmi dibuat atau tidak, sebaik sahaja Daerah Sekolah Bandar Utica telah dimaklumkan mengenai kandungan yang tidak dapat diakses, komunikasi yang berkesan akan diberikan secepat mungkin kepada pihak yang melaporkan untuk memberikan akses kepada maklumat tersebut. Pengadu tidak perlu menunggu siasatan aduan dibuat sebelum menerima maklumat bahawa dia tidak berjaya mengaksesnya.

Aduan hendaklah dikemukakan secara bertulis, melalui e-mel, atau dengan melengkapkan borang aduan laman web. Untuk memfailkan aduan atau rungutan mengenai ketidakupayaan kandungan laman web awam Daerah Sekolah Bandar Utica, Pengadu hendaklah menyerahkan borang maklum balas laman web.

Aduan ketidakpatuhan ADA rasmi hendaklah merangkumi perkara berikut:

 • Nama
 • Alamat
 • Tarikh Aduan
 • Penerangan masalah yang dihadapi
 • Alamat web atau lokasi halaman masalah
 • Penyelesaian yang dikehendaki
 • Maklumat hubungan sekiranya butiran lanjut diperlukan (e-mel dan nombor telefon)

Aduan atau rungutan akan disiasat oleh penyelaras pematuhan laman web atau orang lain yang ditetapkan oleh Penguasa. Pelajar, ibu bapa, atau orang awam hendaklah dihubungi selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja selepas tarikh penyelaras pematuhan kebolehcapaian laman web menerima maklumat tersebut. Prosedur yang perlu diikuti ialah:

 • Siasatan aduan hendaklah diselesaikan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja. Pelanjutan garis masa hanya boleh diluluskan oleh Penguasa.
 • Penyiasat hendaklah menyediakan laporan bertulis penemuan dan kesimpulan dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas selesai siasatan.
 • Penyiasat hendaklah menghubungi Pengadu apabila selesai siasatan untuk membincangkan penemuan dan kesimpulan dan tindakan yang perlu diambil hasil daripada siasatan.
 • Rekod setiap aduan dan rungutan yang dibuat menurut Dasar Lembaga Pengelola hendaklah dikekalkan di pejabat Daerah Sekolah Bandar Utica. Rekod hendaklah termasuk salinan aduan atau rungutan yang difailkan, laporan penemuan daripada siasatan, dan pelupusan perkara itu.