UCSD Hak untuk Membuat Rayuan

HAK UNTUK MERAYU

Peranan Pegawai Pendengaran hanya penasihat kepada Penguasa Sekolah. Selepas menerima keputusan Penguasa Sekolah, ibu bapa mempunyai hak untuk memfailkan rayuan terhadap keputusan Penguasa kepada Lembaga Pendidikan. Hak untuk merayu ini termasuk hak untuk mempertikaikan kedua-dua dapatan Penguasa sama ada untuk mengekalkan pertuduhan tatatertib yang dibawa oleh Daerah, serta hukuman yang disyorkan untuk dikenakan.

Jika anda memilih untuk merayu keputusan itu, anda boleh berbuat demikian, secara bertulis, dalam masa dua puluh (30) hari dari tarikh keputusan bertulis Penguasa, kepada:

Lembaga Pendidikan
Daerah Sekolah Bandar Utica
929 Jalan York
Utica, NY 13502

Akhirnya, apa-apa keputusan Lembaga Pendidikan Daerah boleh dirayu kepada Pesuruhjaya Pendidikan Negeri New York, secara bertulis, dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh tarikh rayuan Lembaga Pendidikan, kepada:

Pesuruhjaya Pendidikan
Jabatan Pendidikan Negeri New York
89 Washington Avenue
Albany, NY 12234

Untuk melihat versi PDF dokumen ini klik di sini.