Pendidikan ENL dan Dwibahasa

Jurulatih Akademik Dwibahasa

Puan Khinsoe Moe
RSIP Program
Jurulatih Akademik (Karen, Burma)
315-941-8458

Encik Ali Hassani
Jurulatih Akademik (Maay Maay, Somali, Kizigua, Swahili)
315-941-6880

Puan Jackie Hobaica
Jurulatih Akademik (Arab)
315-525-0181

Puan Brenda Soto
Jurulatih Akademik (Bahasa Sepanyol)
315-795-5332

Hubungi

Encik Steven A. Falchi
Penolong Penguasa Kurikulum, Arahan dan Pentaksiran
P 315-792-2228/2238 F 315-792-2285

Cik Sharon Eghigian
Fasilitator ENL Daerah
315-368-6819
seghigian@uticaschools.org