Sumber Manusia

Penyelaras DASA Seluruh Daerah

Sara Klimek, Ketua Pegawai Sumber Manusia

Penyelaras DASA Seluruh Daerah
Penyelaras Keganasan Tempat Kerja yang Dilantik
(315) 792-2249
(315) 792-4885 [faks]

Di manakah sekolah boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai perbuatan maruah itu?

Jabatan Pendidikan NYS
DASA@mail.nysed.gov
518-486-6090
www.p12.nysed.gov/dignityact

Pusat Keselamatan Sekolah NYS
scss@ulsterboces.org
845-255-8989
http://www.nyscfss.org

Hubungi:

Isiah Clark
Perekrut Guru/Penyelaras DEI
(680) 219-3584

Gianna Iacone
Pakar Pejabat
(315) 792-2217

Sandy Som
Setiausaha Kepada Ketua Pegawai Sumber Manusia
(315) 792-2249

Paw Nay Wah
Kerani
(315) 368-6014

Kathie Paciello
Kerani