Selamat datang ke Pejabat Kurikulum dan Arahan

Steven Falchi

Ketua Pegawai Akademik
315-792-2227

Daerah Sekolah Bandar Utica komited untuk menyediakan pendidikan berasaskan standard yang saksama kepada setiap pelajar untuk memastikan bahawa mereka bersedia untuk berjaya dalam dunia pasca menengah. Unit kurikulum di setiap peringkat dibangunkan untuk menyokong arahan dalam Piawaian Pembelajaran Negeri New York yang sesuai dan relevan.

Kurikulum dan Pengajaran

Orang hubungan:

Ashley Parzych
Setiausaha Kepada Ketua Pegawai Akademik
315-792-2255

Shawna Fleck
Pengarah Pengujian dan Perancangan
315-368-6027

Erica Schoff
Pengarah Pendidikan Kerjaya dan Teknikal
315-368-6042

Dewan Michelle A.
Pentadbir Kurikulum dan Sokongan Akademik CTE

Rachel Daughtry
Penyelaras Rakan Kongsi Berasaskan Kolej / Komuniti

Vincent Perrotta
Pengarah Olahraga
315-368-6950

Pamela Smoulcey
Pentadbir Pendidikan Khas
315-792-2286

David Bearup
Pakar Kurikulum
315-792-2261

Sharon Eghigian
Fasilitator ENL Daerah
315-368-6819

Charlie Heath
Pentadbir Pangkalan Data Daerah
315-368-6005