Pejabat Akauntabiliti

Andre Paradis

Ketua Pegawai Akauntabiliti
315) 792-2215
315) 792-2209 [faks]

Orang hubungan:

Julianne Laramie-Nordstrom
Setiausaha kepada Ketua Pegawai Akauntabiliti
(315) 792-2215

Mandy Mroz
Penjaga buku
(315) 368-6031

Vanessa Rejrat
Fasilitator AIS Daerah
(315) 368-6021

Denise Owens
Pakar Pejabat

Ed Simpson
Pentadbir Pendaftaran Pelajar
(315) 368-6961
(315) 624-9322 [faks]

Koliel Parker
Setiausaha kepada Pentadbir Pendaftaran Pelajar
(315) 368-6960

Trina Falchi
Pengarah Perkhidmatan Pelajar
(315) 368-6028
(315) 792-2288 [faks]

Judeanne Rockford
Pengarah Pendidikan Awal Kanak-kanak