McKinney Vento

Di bawah Akta McKinney-Vento, istilah "kanak-kanak dan belia yang tiada tempat tinggal" bermaksud individu yang tidak mempunyai kediaman malam yang tetap, tetap dan mencukupi.  Hubungi Pejabat Program PraK & Pelajar di 315-792-2216 untuk bantuan.