Portal Ibu Bapa

Semua pelajar mendapat manfaat daripada komunikasi yang dipertingkatkan antara ibu bapa dan sekolah. Daerah Sekolah Bandar Utica telah menyediakan Portal Ibu Bapa, yang akan membolehkan anda mengakses maklumat sekolah anak anda 24/7 melalui internet. Ini termasuk gred tempoh penandaan anak anda, jadual, kehadiran, dan maklumat demografi.

Jika anda ingin menyertai Portal Ibu Bapa, anda mesti mengisi sepenuhnya Borang Permintaan Akses Portal Ibu Bapa Schooltool dan membawanya ke Pejabat Utama sekolah anak anda dengan satu bentuk pengenalan gambar.  

Sekiranya anda telah mengisi borang ini pada masa lalu, anda tidak perlu mengisi borang lain melainkan anda menambah anak / anak.

Salinan Borang Akses disediakan di sebelah kanan untuk anda mencetak dan melengkapkan. 

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk surat ibu bapa dan panduan Alat Sekolah kami, juga disediakan di sebelah kanan. 

Sila gunakan pautan berikut untuk mengakses Portal Ibu Bapa.

Schooltool

https://st3.schooltool.com/utica/

Portal Ibu Bapa