DASAR KEHADIRAN

Penyelidikan menunjukkan bahawa kehadiran pelajar secara tetap dan menepati masa adalah asas pencapaian akademik dan penting untuk proses pendidikan. Sila gunakan pautan di bawah untuk:

  • Baca surat penting mengenai kehadiran dari Dr. Davis
  • Untuk melihat Ringkasan Dasar Kehadiran Pelajar Komprehensif UCSD
  • Untuk mengakses fakta-fakta yang bermaklumat mengenai kepentingan kehadiran sekolah yang baik

DASAR KEHADIRAN